Hum Sab Ek Hain

Hum Sab Ek Hain

DPS Serrvodaya Nagar organised an activity ‘Hum Sab Ek Hain’ for its Pre-Nursery students.