Board Result 2016-17

Logo__

CBSE Results 2016-17

Delhi Public School Azaad Nagar

CBSE Results 2016-17

Delhi Public School Azaad Nagar has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2017-2018.
0

Rank Holders
(All India - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Class - XII CBSE Result 2016-17

S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1.ANANYA VAJPEYI98.4%   2.PRATEEK YADAV 97.2%   3.SIDDARTH TRIPATHI 97%
4.SONALI SINGH96.8%   5.VANDITA KAPOOR96.4%   6.AADISHREE DIWAKER96.2%
7.NAMAN KAPOOR96.2%   8.SONALI AGARWAL95.8%   9.AAKANSHA WADHWANI95.6%
10.GAYATRI MISRA95.6%   11.IQRA QURESHI95.4%   12.PRAGYANSH NIGAM94.8%
13.DEVARSHI SHUKLA94.6%   14.KUMAR PRANJAL RAI94.6%   17.AKANSHA AWASTHI94.4%
16.MANI GUPTA94.4%   15.SHIKHAR SINGH CHAUHAN94.4%   18.ANMOL GUPTA94.2%
20.GAURA AGARWAL94.2%   19.LAVISH ARORA94.2%   21.AYUSH RAWAT93.8%
22.VIDUSHI KAPOOR93.8%   23.DEPTANSHU SANKHWAR93.6%   24.AYAN KHAN93.4%
25.MUSKAAN AGARWAL93.4%   26.VAISNAVI CHAUHAN93.4%   27.MANAS VARSHNEY92.8%
28.MANSI KATIYAR92.6%   29.ADITYA GUPTA92.4%   30.AVI MANAS92.4%
32.PRASHANT RATHORE 92.4%   31.SAKSHAM KATIYAR92.4%   33.ADITYA PUNETHA92.2%
36.KARAN PAL SINGH KALARA92%   34.SATYAM SINGH NIRANJAN92%   35.SHATAKSHI DIXIT92%
37.SHRUTI MAHESHWARI91.8%   38.ASAD MALLIK91.4%   39.BHAVAM VIDYARTHI 91.2%
40.VAISHNAVI SHARMA91.2%   41.RAGHAV KHATTAR91%   42.GEETIKA ANAND90.8%
45.PULKIT GERA90.8%   44.RESHU HORA 90.8%   43.SWATI MISHRA-190.8%
46.PRIYANSHU SHAKYA90.6%   47.HIMANSHU NARWANI90.4%   49.ANKIT GUPTA90.2%
50.BHAVYA CHATURVEDI90.2%   48.NANDINI AGARWAL 90.2%   51.NAYAN SRIVASTAVA90.2%
53.AASTHA MAURYA 90%   52.SHUBHAM AGARWAL 90%   .%
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1.ANANYA VAJPEYI98.4%   2.PRATEEK YADAV 97.2%
3.SIDDARTH TRIPATHI 97%   4.SONALI SINGH96.8%
5.VANDITA KAPOOR96.4%   6.AADISHREE DIWAKER96.2%
7.NAMAN KAPOOR96.2%   8.SONALI AGARWAL95.8%
9.AAKANSHA WADHWANI95.6%   10.GAYATRI MISRA95.6%
11.IQRA QURESHI95.4%   12.PRAGYANSH NIGAM94.8%
13.DEVARSHI SHUKLA94.6%   14.KUMAR PRANJAL RAI94.6%
17.AKANSHA AWASTHI94.4%   16.MANI GUPTA94.4%
15.SHIKHAR SINGH CHAUHAN94.4%   18.ANMOL GUPTA94.2%
20.GAURA AGARWAL94.2%   19.LAVISH ARORA94.2%
21.AYUSH RAWAT93.8%   22.VIDUSHI KAPOOR93.8%
23.DEPTANSHU SANKHWAR93.6%   24.AYAN KHAN93.4%
25.MUSKAAN AGARWAL93.4%   26.VAISNAVI CHAUHAN93.4%
27.MANAS VARSHNEY92.8%   28.MANSI KATIYAR92.6%
29.ADITYA GUPTA92.4%   30.AVI MANAS92.4%
32.PRASHANT RATHORE 92.4%   31.SAKSHAM KATIYAR92.4%
33.ADITYA PUNETHA92.2%   36.KARAN PAL SINGH KALARA92%
34.SATYAM SINGH NIRANJAN92%   35.SHATAKSHI DIXIT92%
37.SHRUTI MAHESHWARI91.8%   38.ASAD MALLIK91.4%
39.BHAVAM VIDYARTHI 91.2%   40.VAISHNAVI SHARMA91.2%
41.RAGHAV KHATTAR91%   42.GEETIKA ANAND90.8%
45.PULKIT GERA90.8%   44.RESHU HORA 90.8%
43.SWATI MISHRA-190.8%   46.PRIYANSHU SHAKYA90.6%
47.HIMANSHU NARWANI90.4%   49.ANKIT GUPTA90.2%
50.BHAVYA CHATURVEDI90.2%   48.NANDINI AGARWAL 90.2%
51.NAYAN SRIVASTAVA90.2%   53.AASTHA MAURYA 90%
52.SHUBHAM AGARWAL 90%   .
S.No. STUDENT NAME %
1.ANANYA VAJPEYI98.4%
2.PRATEEK YADAV 97.2%
3.SIDDARTH TRIPATHI 97%
4.SONALI SINGH96.8%
5.VANDITA KAPOOR96.4%
6.AADISHREE DIWAKER96.2%
7.NAMAN KAPOOR96.2%
8.SONALI AGARWAL95.8%
9.AAKANSHA WADHWANI95.6%
10.GAYATRI MISRA95.6%
11.IQRA QURESHI95.4%
12.PRAGYANSH NIGAM94.8%
13.DEVARSHI SHUKLA94.6%
14.KUMAR PRANJAL RAI94.6%
17.AKANSHA AWASTHI94.4%
16.MANI GUPTA94.4%
15.SHIKHAR SINGH CHAUHAN94.4%
18.ANMOL GUPTA94.2%
20.GAURA AGARWAL94.2%
19.LAVISH ARORA94.2%
21.AYUSH RAWAT93.8%
22.VIDUSHI KAPOOR93.8%
23.DEPTANSHU SANKHWAR93.6%
24.AYAN KHAN93.4%
25.MUSKAAN AGARWAL93.4%
26.VAISNAVI CHAUHAN93.4%
27.MANAS VARSHNEY92.8%
28.MANSI KATIYAR92.6%
29.ADITYA GUPTA92.4%
30.AVI MANAS92.4%
32.PRASHANT RATHORE 92.4%
31.SAKSHAM KATIYAR92.4%
33.ADITYA PUNETHA92.2%
36.KARAN PAL SINGH KALARA92%
34.SATYAM SINGH NIRANJAN92%
35.SHATAKSHI DIXIT92%
37.SHRUTI MAHESHWARI91.8%
38.ASAD MALLIK91.4%
39.BHAVAM VIDYARTHI 91.2%
40.VAISHNAVI SHARMA91.2%
41.RAGHAV KHATTAR91%
42.GEETIKA ANAND90.8%
45.PULKIT GERA90.8%
44.RESHU HORA 90.8%
43.SWATI MISHRA-190.8%
46.PRIYANSHU SHAKYA90.6%
47.HIMANSHU NARWANI90.4%
49.ANKIT GUPTA90.2%
50.BHAVYA CHATURVEDI90.2%
48.NANDINI AGARWAL 90.2%
51.NAYAN SRIVASTAVA90.2%
53.AASTHA MAURYA 90%
52.SHUBHAM AGARWAL 90%

Class - X CBSE Result 2016-17

S.No. STUDENT NAME CGPA   S.No. STUDENT NAME CGPA   S.No. STUDENT NAME CGPA
1.PRERNA GUPTA10   2.ANANT GUPTA10   3.ANANYA TRIVEDI10
4.ANSHUMAN SINGH SISODIA10   5.ARPITA SHUKLA10   6.GOPIKA BANSAL10
7.HARSHIT MISHRA10   8.HITESH GURNANI10   9.ISHITA KAPOOR10
10.MADHULIKA PRAKASH10   11.MUDIT BHATIA10   12.SUKHPREET JHASS10
13.TANYA AGARWAL10   14.TANYA TIWARI10   15.RISHABH RANJAN10
16.AADHYA ODEKA10   17.ABHISHEK GUPTA10   18.AKSHAY SACHAN10
19.ARYAN PIYUSH10   20.AYUSH YADAV10   21.JATIN SACHAN10
22.NANDINI SHUKLA10   23.NIMIT BHATIA10   24.NITIN PRATAP SSINGH10
25.RAGHAV AGRAWAL10   26.RAMNEEK BHATIA10   27.SHASHANK KATIYAR10
28.SPANDAN ROY10   29.SUKHAMJOT SINGH10   30.YASH GUPTA10
31.YUGANSH BHATIA10   32.AISHWARYA JAISWAL10   33.ANSHIKA SINGH RATHORE10
34.ANSHUL SRIVASTAVA10   35.APARNA KAUSHIK10   36.ARANYAK DUTTA10
37.SANKALP SACHAN10   38.JOANNA JUNG10   39.KRATI TAYAL10
40.LAVANAYA BAJAJ10   41.SHAMBHAVI PANDEY10   42.TANISHA SHARMA10
43.DHRUV BAJAJ10   44.DISHA JAIN10   45.PRADYUM KUMAR ANURAG10
46.PRANJAL NIGAM10   47.SAMRATH SINGH10   48.SHREYA MISHRA10
49.TUHINA SAXENA10   50.VAISHNAVI VERMA10   51.VRINDA KESARWANI10
52.AMARTYA ROY10   53.GAURAV NIKAM10   54.ISHITA GUPTA10
55.MEDHA VERDHAN10   56.MOHD.YASIR10   57.PIYUSH KUMAR10
58.PRIYAL ADVANI10   59.PRIYAL KHARWADKAR10   60.SHRITA RAJ10
61.SHRUTI SINGH10   62.VANSHIKA KHANDELWAL10   63.YASHRAJ TEWARI10
64.GOPESH RAHEJA10   65.JAI KHARE10   66.NITYA KAPILA10
67.VRINDA AGARWAL10   68.YUKTA KOHLI10   69.BHAVIKA MANOJ DINGRA10
70.DIVYA VAJPEYI10   71.RIDHIMA TEWARI10   72.RITU YADAV10
73.SHIVANSHU SRIVASTAVA10   74.SHUBHI MALHOTRA10   75.SUSHMIT MISHRA10
76.YASHWITA SHUKLA10   .   .
S.No. STUDENT NAME CGPA   S.No. STUDENT NAME CGPA
1.PRERNA GUPTA10   2.ANANT GUPTA10
3.ANANYA TRIVEDI10   4.ANSHUMAN SINGH SISODIA10
5.ARPITA SHUKLA10   6.GOPIKA BANSAL10
7.HARSHIT MISHRA10   8.HITESH GURNANI10
9.ISHITA KAPOOR10   10.MADHULIKA PRAKASH10
11.MUDIT BHATIA10   12.SUKHPREET JHASS10
13.TANYA AGARWAL10   14.TANYA TIWARI10
15.RISHABH RANJAN10   16.AADHYA ODEKA10
17.ABHISHEK GUPTA10   18.AKSHAY SACHAN10
19.ARYAN PIYUSH10   20.AYUSH YADAV10
21.JATIN SACHAN10   22.NANDINI SHUKLA10
23.NIMIT BHATIA10   24.NITIN PRATAP SSINGH10
25.RAGHAV AGRAWAL10   26.RAMNEEK BHATIA10
27.SHASHANK KATIYAR10   28.SPANDAN ROY10
29.SUKHAMJOT SINGH10   30.YASH GUPTA10
31.YUGANSH BHATIA10   32.AISHWARYA JAISWAL10
33.ANSHIKA SINGH RATHORE10   34.ANSHUL SRIVASTAVA10
35.APARNA KAUSHIK10   36.ARANYAK DUTTA10
37.SANKALP SACHAN10   38.JOANNA JUNG10
39.KRATI TAYAL10   40.LAVANAYA BAJAJ10
41.SHAMBHAVI PANDEY10   42.TANISHA SHARMA10
43.DHRUV BAJAJ10   44.DISHA JAIN10
45.PRADYUM KUMAR ANURAG10   46.PRANJAL NIGAM10
47.SAMRATH SINGH10   48.SHREYA MISHRA10
49.TUHINA SAXENA10   50.VAISHNAVI VERMA10
51.VRINDA KESARWANI10   52.AMARTYA ROY10
53.GAURAV NIKAM10   54.ISHITA GUPTA10
55.MEDHA VERDHAN10   56.MOHD.YASIR10
57.PIYUSH KUMAR10   58.PRIYAL ADVANI10
59.PRIYAL KHARWADKAR10   60.SHRITA RAJ10
61.SHRUTI SINGH10   62.VANSHIKA KHANDELWAL10
63.YASHRAJ TEWARI10   64.GOPESH RAHEJA10
65.JAI KHARE10   66.NITYA KAPILA10
67.VRINDA AGARWAL10   68.YUKTA KOHLI10
69.BHAVIKA MANOJ DINGRA10   70.DIVYA VAJPEYI10
71.RIDHIMA TEWARI10   72.RITU YADAV10
73.SHIVANSHU SRIVASTAVA10   74.SHUBHI MALHOTRA10
75.SUSHMIT MISHRA10   76.YASHWITA SHUKLA10
S.No. STUDENT NAME CGPA
1.PRERNA GUPTA10
2.ANANT GUPTA10
3.ANANYA TRIVEDI10
4.ANSHUMAN SINGH SISODIA10
5.ARPITA SHUKLA10
6.GOPIKA BANSAL10
7.HARSHIT MISHRA10
8.HITESH GURNANI10
9.ISHITA KAPOOR10
10.MADHULIKA PRAKASH10
11.MUDIT BHATIA10
12.SUKHPREET JHASS10
13.TANYA AGARWAL10
14.TANYA TIWARI10
15.RISHABH RANJAN10
16.AADHYA ODEKA10
17.ABHISHEK GUPTA10
18.AKSHAY SACHAN10
19.ARYAN PIYUSH10
20.AYUSH YADAV10
21.JATIN SACHAN10
22.NANDINI SHUKLA10
23.NIMIT BHATIA10
24.NITIN PRATAP SSINGH10
25.RAGHAV AGRAWAL10
26.RAMNEEK BHATIA10
27.SHASHANK KATIYAR10
28.SPANDAN ROY10
29.SUKHAMJOT SINGH10
30.YASH GUPTA10
31.YUGANSH BHATIA10
32.AISHWARYA JAISWAL10
33.ANSHIKA SINGH RATHORE10
34.ANSHUL SRIVASTAVA10
35.APARNA KAUSHIK10
36.ARANYAK DUTTA10
37.SANKALP SACHAN10
38.JOANNA JUNG10
39.KRATI TAYAL10
40.LAVANAYA BAJAJ10
41.SHAMBHAVI PANDEY10
42.TANISHA SHARMA10
43.DHRUV BAJAJ10
44.DISHA JAIN10
45.PRADYUM KUMAR ANURAG10
46.PRANJAL NIGAM10
47.SAMRATH SINGH10
48.SHREYA MISHRA10
49.TUHINA SAXENA10
50.VAISHNAVI VERMA10
51.VRINDA KESARWANI10
52.AMARTYA ROY10
53.GAURAV NIKAM10
54.ISHITA GUPTA10
55.MEDHA VERDHAN10
56.MOHD.YASIR10
57.PIYUSH KUMAR10
58.PRIYAL ADVANI10
59.PRIYAL KHARWADKAR10
60.SHRITA RAJ10
61.SHRUTI SINGH10
62.VANSHIKA KHANDELWAL10
63.YASHRAJ TEWARI10
64.GOPESH RAHEJA10
65.JAI KHARE10
66.NITYA KAPILA10
67.VRINDA AGARWAL10
68.YUKTA KOHLI10
69.BHAVIKA MANOJ DINGRA10
70.DIVYA VAJPEYI10
71.RIDHIMA TEWARI10
72.RITU YADAV10
73.SHIVANSHU SRIVASTAVA10
74.SHUBHI MALHOTRA10
75.SUSHMIT MISHRA10
76.YASHWITA SHUKLA10